Kariyer Eğitimine Tam Destek

%20 İndirim

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

Aşağıda ücretlendirilmesi yer alan ait tezsiz yüksek lisans ücretlerinde ilgili kamu çalışanlarına, kendi meslek/uzmanlık alanları ile ilgili programlarda % 20 indirim uygulanır ve bu ücret 2 (iki) eşit taksitte ödenebilir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Uluslararası İktisat ve Ticaret Politikası

ALES ve Yabancı Dil şartı aranmamaktadır. Lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Yöneticiler İçin İşletme

ALES ve Yabancı Dil şartı aranmamaktadır. Lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Muhasebe ve Finansman

ALES ve Yabancı Dil şartı aranmamaktadır. Lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Yerel Yönetimler ve Maliyesi

ALES ve Yabancı Dil şartı aranmamaktadır.
Lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Eğitim Yönetimi

* Kamu veya özel öğretim kurumlarında kadrolu öğretmen veya yönetici olarak çalışıyor olmak.
* Başvuru esnasında, kamu veya özel öğretim kurumlarında kadro karşılığı öğretmen / yönetici / maarif müfettişi olarak çalışıyor olduğuna ilişkin belge ibraz edilecektir. 
* ALES şartı aranmamaktadır.
* Yabancı Dil şartı aranmamaktadır.

 Sağlık Kurumları Yöneticiliği

 

 ALES ve Yabancı Dil şartı aranmamaktadır. Lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu durumda başvurdukları tespit edilen öğrencilerin kesin kayıt yaptırsalar dahi kayıtları silinir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 10 Ağustos- 02 Ekim 2020

Başvurular https://obs.idu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx  internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI: 06 Ekim 2020

BİLİM SINAVI / MÜLAKAT TARİHİ: 08-09 Ekim 2020

Bilim Sınavı / Mülakat ilgili Anabilim Dalı tarafından yapılacaktır. Sınav yer ve saati ön değerlendirme sonuçları ile birlikte ilan edilecektir.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLANI: 12 Ekim 2020  Saat: 17:00

BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT TARİHİ: 13-16  Ekim 2020

YEDEK İLAN EDİLENLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ: 19-20 Ekim 2020

Enstitü Anabilim Dalında ilan edilen kontenjandan fazla sayıda aday, lisansüstü sınavı değerlendirme koşullarındaki başarı notunu sağlaması halinde, “yedek” olarak belirtilir. Yedek olanlar, kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanların yerine, not sıralaması dikkate alınarak kesin kayıtlarını belirtilen tarihte yaptırabilirler.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

(Aşağıda belirtilen belgelerin Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenmesi zorunludur. Eksik Bilgi ile başvurular değerlendirilmeye alınmaz.)

  • Diploma veya Lisans Geçici Mezuniyet Belgesi,

Öğrenimlerini Yurtdışında tamamlamış olanların almış oldukları Lisans Diplomaları veya Mezuniyet Belgeleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesi

  • Fotoğraf, (4,5x6) son altı ayda çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf olmalıdır),
  • Onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış transkript (Diploma eki transkript olarak değerlendirilmemektedir)

*  Öğrencinin mezuniyet başarı puanı 100 (yüz) üzerinden ifade edilmemiş ise Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

  • Onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi (15 Haziran 2019 tarihinden sonra alınan Adli Sicil Belgesi geçerlidir.)

ÖĞRENCİ KABULÜ VE PROGRAMIN AÇILMASI:

  • Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet notu dikkate alınır ve başvuran adayların başarı sıralaması yapılır. Asıl listede yer verilen ancak kayıt yaptırmayan adayların yerine kontenjan dolmadığı takdirde yedek listede ilan olunan adaylardan başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Programın açılması için en az 10 (on) kişinin kesin kayıt yaptırması gerekir. 10 (on) kişiden daha az sayıda kayıt yapılması durumunda Enstitü ilgili programı açmayabilir.
  • Dersler 2 dönemde tamamlanacak olup; Toplam ücret 4.950.- TL’dir.

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile ilgili program için belirlenmiş kriterleri haiz olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır ve bu adaylarla ilgili olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.